Fordypningsoppgaven


HVA SKAL JEG SKRIVE OM?

Her kan du finne forslag til emner og bøker du kan analysere når du skal skrive fordypningsoppgave i norsk. Du finner aktuelle bøker om emnene som er listet opp.
Det viktigste når du skal skrive fordypningsoppgaven er at du og læreren din har en god dialog. Start på oppgaven i god tid og spør om hjelp hvis du trenger det.
Kom gjerne på biblioteket og spør om boktips til emner du kan tenke deg å skrive om.

Eksempler på temaer du kan velge:

Forfatteranalyse: Ta for deg to eller flere bøker fra et forfatterskap.

Adapsjon: Les boken og se filmen. Sammenlign. Hva er anderledes? Hva har regissøren valgt å utelate og hvorfor? Hvordan har regissøren valgt å skildre tanker, følelser?

Eventyr: Sammenlign eventyr fra forskjellige land
Sammelign eventyr med en fantasy-roman

Biografisk litteratur: Hvor går skillet mellom skjønnlitteratur og sakprosa?HVA ER EN PROBLEMSTILLING?

Å lage problemstilling kan være vanskelig. Lag den så spisset som mulig. Du kan ikke skrive om alt ved bøkene du har valgt, du må velge et tema. Spør læreren din hvis du er usikker.

Eksempler på problemstillinger kan være:

Hvordan blir hovedkarakteren fremstilt i bøkene?
Hvordan utvikler hovedkarakteren seg gjennom bøkene?
Hilken rolle spiller musikken for hovedkarakterens utvikling?
Hvordan forandrer familien seg gjennom epokene?
Hvordan skildrer mannlige og kvinnelige forfattere kjærligheten?
Hvordan skildrer mannen kvinnen?
Hvordan skildrer kvinnen mannen?

Det er uendelig med muligheter her!